Plant Anatomy & Morphology

apex Synoniem voor eindknop.

eenslachtige bloem Bloem met uitsluitend mannelijke óf vrouwelijke voortplantingsorganen. Indien mannelijke en vrouwelijke bloemen aan dezelfde plant voorkomen is de plant eenhuizig, anders tweehuizig. Voorbeelden: Cucurbitaceae, Begonia, Zea mays. Zie ook: tweeslachtige bloem.

eenhuizige plant Plant die zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen draagt. De bloemen kunnen tweeslachtig of eenslachtig zijn. Voorbeeld: veel insectenbestuivende planten. Zie ook: tweehuizige plant.

hermafrodiet Synoniem: tweeslachtig. Zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken vertonend. ~ bloem Bloem met zowel mannelijke bloemorganen (helmknoppen) als vrouwelijke bloemorganen (stempel).
~ plant Plant met zowel mannelijke als vrouwelijke bloemorganen.
Zie ook: mannelijk, vrouwelijk.

mannelijk ~e bloem Bloem met uitsluitend mannelijke bloemorganen.
~e plant Plant met uitsluitend mannelijke bloemorganen. Plantbespuiting met gibberellinen (Cucurbitaceae) of zilveroplossing (Cannabis) kan het aandeel mannelijke bloemen van een plant verhogen, waardoor zelfs volledig vrouwelijke planten mannelijke bloemen produceren. Lange dagen en hoge temperaturen (warmtestress), die de biosynthese van gibberelline verhogen, kunnen eenzelfde effect hebben.
Zie ook: vrouwelijk, hermafrodiet.

rozetplant Synoniem: rosula. Plant waarbij (in vegetatief plantstadium) de bladeren direct bovenop elkaar geplaatst zijn door een geringe delingsactiviteit in het sub-apicale meristeem. Rozetplanten vereisen koude en/of langedag (productie van gibberellinen) om in bloei te komen. In generatief stadium delen en strekken de cellen in het subapicale meristeem alsnog, waardoor de plant snel hoger wordt. Voorbeelden: sla, andijvie, rode kool. Zie ook: wortelrozet.

schijnvrucht Vrucht die plantkundig ontstaan is uit een ánder deel dan het vruchtbeginsel, zoals de bloembodem (bijvoorbeeld aardbei, appel). (Zie ook: ware vrucht.

tweeslachtige bloem Bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke voortplantingsorganen. Voorbeeld: appel, paprika, Amaryllis. Zie ook: eenslachtige bloem.

tweehuizige plant Plant met eenslachtige bloemen, d.w.z. er bestaan mannelijke en vrouwelijke planten. Voor een goede vruchtzetting is kruisbestuiving nodig tussen een mannelijke en een vrouwelijke plant. Voorbeelden: veel windbestuivende planten, Actinidia, Asparagus, Salix, Ginkgo, Skimmia. Zie ook: eenhuizige plant.

veeltelige plant Plant met zowel mannelijke, vrouwelijke als tweeslachtige bloemen. Voorbeeld: Rhus glabra, Olea. Zie ook: eenslachtige bloemen.

vrouwelijk ~e bloem Bloem met uitsluitend vrouwelijke bloemorganen.
~e plant Plant met uitsluitend vrouwelijke bloemorganen. Gibberellineremmers, droogtestress, rood licht en lage N/K ratio kunnen het aandeel vrouwelijke bloemen van een plant verhogen. Ethyleen en auxinen ook, maar kunnen bijeffecten hebben, zoals dwerggroei. Een volledig vrouwelijke plant die kunstmatig aangezet wordt tot de vorming van mannelijke bloemen, geeft zaden met uitsluitend vrouwelijke planten; hiervan wordt gebruik gemaakt in de zaadteelt van Cucurbitaceae (m.b.v. gibberellinen) en Cannabis (m.b.v. STS).
Zie ook: mannelijk, hermafrodiet.

vrucht Geheel van weefsel dat uitgroeit onder invloed van zaadknoppen danwel zaden.

 

ware vrucht Synoniem: echte vrucht. Vrucht die plantkundig ontstaan is uit een uitgegroeid vruchtbeginsel; binnenin de vrucht bevindt zich een zaadje. Voorbeeld: steenvruchten (kers, pruim, perzik). Zie ook: schijnvrucht.

wortelrozet Rozetplant waarbij (in vegetatief stadium) de bladeren vlakbij de grond zitten aan een zeer gedrongen stengel. Deze groeiwijze ontstaat door het ontbreken van mitose in het sub-apicale meristeem. Voorbeeld: paardebloem, suikerbiet. Zie ook: rozetplant.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

×
error: Content is protected !!