Plant Breeding

Dictionary of Plant Breeding

Noot: “Fenotype = genotype + milieu.” Dit betekent: hoe een plant eruit ziet wordt bepaald door genotypische factoren en milieufactoren.

abiotische (milieu)factoren Tegenovergestelde van biotische (milieu)factoren. Niet-biologische milieufactoren die invloed hebben op de groei en ontwikkeling van een plant in een bepaald ecosysteem. Voorbeelden: klimaat, bodemeigenschappen, watereigenschappen.

absolute koppeling van genen Zie: gekoppelde genen (enge definitie).

adventieve embryonie Vorm van apomixie waarbij embryo’s ontstaan uit somatische cellen.

(koppeling in) afstotingsfase Gekoppelde genen waarbij het dominante allel van de ene eigenschap gekoppeld is aan het recessieve allel van de andere eigenschap.

albino Plant met sterk verminderde tot geen vorming van chlorofyl (bladgroen). Albino planten hebben een witgeel uiterlijk. Albinisme wordt in de hand gewerkt door mutatieveredeling en herhaalde inteelt. Albino’s met defecten van genetische oorsprong overleven in vivo het kiemplantstadium meestal niet.
Naast de hiervoor beschreven genetische vorm van albinisme levert ook de opkweek van planten in het donker albino planten op. Deze vorm van albinisme is niet blijvend: zodra de plant weer (zon)licht ontvangt, herstelt de vorming van bladgroen spoedig.

allel Een bepaalde variant van een gen. Een allel kan recessief, intermediair of dominant tot expressie komen.

androgenese Vorm van apomixie waarbij de stuifmeelkern de eicel buiten de cel dringt en zelf tot embryo uitgroeit. Androgenese resulteert in een embryo dat plasmatisch moederlijk en genetisch vaderlijk is.

aneuploid Chromosoomaantal is afwijkend van x of een veelvoud van x.

anisomerie Vorm van polymerie waarbij verschillende polygene factoren een ongelijk dosis-effect hebben.

apogamie Vorm van apomixie waarbij embryo’s (n of 2n) niet ontstaan uit de mannelijke en vrouwelijke gameten, maar uit andere kernen van de embryozak.

apomixie Synoniem: apomixis. Vervanging van de geslachtelijke voortplanting door verschillende typen van ongeslachtelijke voortplanting, waarbij geen fusie van gameten optreedt. Bij sommige vormen van apomixie ontstaat van generatie op generatie een constant genotype, waardoor het lijkt op vegetatieve vermeerdering. Vormen van apomixie: parthenogenese, androgenese, apogamie, adventieve embryonie.

apomict Synoniem: zaadkloon. Een plant die via apomixie ontstaan is.

aseptisch Steriel / ontsmet, vrij van ziektekiemen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

×
error: Content is protected !!